*שם מלא:*שם החברה
או הארגון:
*כמות:הצעה לעיצוב גרפי:*טלפון:*העבודה
הנדרשת:
גימורים
ותוספות:
סוג הנייר:מועד רצוי ליצירת קשר:*דוא"ל:תיאור:העברות
מיוחדות:
* - שדה שחובה למלא
© 2022 מדיה פרינט כל הזכויות שמורות
טל. 077-7982299, פקס. 153-77-7982299, נייד 054-7982299, Nir@mediaprint.co.il